Krig og løgn

Sigrun Slapgard

Krig og løgn (2003)Sigrun Slapgard skriv historia om journalistanes krig sett frå innsida av vår største fjernsynsredaksjon, og avslører løgnenes spel i den hittil mest medieførte krigen vi har sett. Dette er også ei personleg forteljing om krigens drama. Sigrun Slapgard rapporterte frå Qatar, men tar og opp dei løpande presseetiske dilemma i krigsdekninga.