Dikterdronningen

Sigrun Slapgard

Dikterdronningen (2007)


 

Lidenskap og moral går som renninger gjennom Sigrid Undsets liv. Hennes personlighet er ruvende. Ikke uten grunn fikk hun tilnavnet Dikterdronningen. Men like mye var hun en forfatter som gikk utover sin diktning, som energisk tok del i sin samtid. Slik var og forble hun en stridbar kvinne. Sirgrid Undset levde et skjebneliv. Derfor blir hennes saga så bevegende å lese.